• tto@etu.edu.tr

TOBB ETÜ, 2014 yılı TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında Teknoloji Transfer Ofisi ile destek aldı.

TOBB ETÜ, 2014 yılı TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında Teknoloji Transfer Ofisi ile destek aldı.

2014 yılı içerisinde çağrıya çıkılan TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Teknoloji Transfer Ofisleri 31 Aralık 2014 tarihinde açıklandı. Üniversitemiz, TOBB ETÜ TTO tarafından başvurulan "Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi" de bu çerçevede destek almıştır. 11 üniversitenin başvuruda bulunduğu destek programı kapsamında 5 üniversite destek almaya hak kazanmıştır.

Üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri'nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla başlatılan TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında 11 üniversite tarafından yapılan proje başvuruları; teknoloji transfer ofisinin deneyimi, yetkinliği, personel yapısı, projenin hedefleri, çıktıları ve iş planı gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu kriterler sözetilerek, 2014 yılında Ankara, Atılım, Çankaya, Sakarya ve TOBB ETÜ üniversitelerindeki teknoloji transfer ofisleri destek almaya hak kazanmışlardır.

Bu program kapsamında desteklenmeye hak kazanan üniversitemizin "Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi"'nin amaçları kısaca:

Üniversitemiz bilgi varlıklarının belirlenmesini, geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini (Modül 1),

Üniversitemizin araştırma – bilgi kapasite ve niteliğinin gelişmesini (Modül 2),

Öğretim üyelerimizin araştırma ve işbirliği kapasitelerinin artırılarak iş geliştirme olanak ve yöntemlerinin geliştirilmesini (Modül 3),

Öğretim üyelerimizin araştırma sonuçlarının ve her türlü uygulamalı araştırma bulgularının değerlendirilmesi yolu ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FMH)'nın korunmasını ve gelişmesini (Modül 4),

Yeni araştırma ve teknoloji geliştirme olanaklarının artırılarak yeni girişimcilik ve kuluçka faaliyetleri ile entegrasyonunu (Modül 5) sağlamaktır.

TOBB ETÜ TTO olarak, tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi, bu projenin başvuru hazırlık süreçlerinde de bizlerden sınırsız desteklerini esirgemeyen başta Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza, Rektör Danışmanı ve Koordinatörümüze, Akademisyenlermize ve tüm üniversite personelimize saygı ve şükranlarımızı sunarız.