• tto@etu.edu.tr

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2018 Yılı Çağrıları İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçları

2018 yılında açılan 40 adet 1003 çağrısı kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 

İlgili çağrılar kapsamında 1. aşama için önerilen 1577 adet proje önerisinden 770’i 2. aşama başvurusuna hak kazanmış, bu projelerden 644’ü için 2. aşama başvurusu yapılmıştır. Söz konusu proje önerilerinden de 512’si bilimsel değerlendirmeye alınmış, 74 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 157 panel düzenlenmiş, bu panellere 860 panelist katılım sağlamıştır.

TOBB ETÜ Malze Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. ZARİFE GÖKNUR BÜKE "Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler" projesiyle destek almaya hak kazanmıştır. Projelerinin desteklenmesinden dolayı akademisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz

Saygılarımızla