• tto@etu.edu.tr

Teknogirişim Sermayesi Desteği Başvuruları 02 – 20 Şubat 2015 Tarihleri Arasında Yapılabilecektir.

Değerli TOBB ETÜ Akademisyenleri ve Araştırmacıları,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan, “Teknogirişim Sermayesi Desteği” düzenlenmiştir. Söz konusu destek mekanizmasının amacı Üniversitemizin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmektir.

Söz konusu Kanun kapsamında desteklemesi uygun bulunan girişimcilere, işletmesini kurmasını müteakip, hibe olarak 100.000 TL destek verilecektir.

Teknogirişim Sermayesi Desteği başvuruları 02 – 20 Şubat 2015 tarihleri arasındahttps://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/tgsd.aspx adresinden yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Teknoloji Transfer Ofisi