• tto@etu.edu.tr

“Algıya Dayalı Hareket Alanında Güncel Tartışmalar: Yaklaşma Hızının Görsel Kontrolü” Başlıklı Çalıştay 7 Kasım’da TOBB ETÜ’de Gerçekleştirildi

TOBB ETÜ Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Didem Kadıhasanoğlu tarafından yürütülen 114K344 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında 7 Kasım 2019 tarihinde bir çalıştay düzenlendi.

TÜBİTAK  3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenen, 114K344 no’lu ve “Yaklaşma Hızının Kontrolü: Optik Değişkenler ve Kontrol Stratejilerinin Araştırılması” başlıklı proje kapsamında Psikoloji Bölümü tarafından “Algıya Dayalı Hareket Alanında Güncel Tartışmalar: Yaklaşma Hızının Görsel Kontrolü” başlıklı çalıştay düzenlendi.

Görsel algıya bilgi temelli yaklaşım kuramının Türkiye’deki temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Didem Kadıhasanoğlu’nun yaklaşık dört yıldır devam ettiği, bu kuram çerçevesinde yaklaşma hızının görsel kontrolünü araştırmayı amaçlayan projenin çıktılarından biri olan çalıştaya öğrencilerimiz ve öğretim üyelerinin ilgisi büyüktü.

Çalıştayda Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Boyacı “Expectation and Prior Knowledge in Visual Perception” konulu bir seminer verirken, TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özlem Çevik de “Neurogenetics of Visual Attention in Drosophila” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi.