• tto@etu.edu.tr

TÜBİTAK-KGF PROTOKOL İMZA TÖRENİ VE 1501-1507 ÇAĞRI SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı”  ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”  yılda iki kez açılacak çağrılarla yürütülecektir. Bu doğrultuda; 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı,  2 Ocak 2020 itibariyle açılmıştır. Çağrılara ilişkin detaylı bilgiye,  https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2020-yili-1-cagrilari adresinden ulaşabilirsiniz.

Çağrılar kapsamında; KOBİ ölçeğindeki kuruluşların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu amaçlarla yürütülecek olan “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programıçağrılarına ilişkin detayların ve çağrı süreci hakkında bilgilendirmenin yapılacağı “Bilgi Günü”, TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın katılmı ile 14 Ocak 2020 tarihi saat 14.00’da TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlenecektir.