• tto@etu.edu.tr

Softtech Yazılım A.Ş. ile Ortak Başvuruda Bulunduğumuz TÜBİTAK 2244- Sanayi Doktora Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandık

Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından yürütülen 2244-Sanayi Doktora Programının 2019 yılı çağrısı kapsamında 56 farklı üniversite ve 261 farklı sanayi kuruluşu 330 proje önerisi sunmuştur. Değerlendirme süreci sonucunda 330 projeden 188’i destek almaya hak kazanmıştır.

Softtech Yazılım A.Ş. ile ortak başvuruda bulunduğumuz ve Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet AKŞİT tarafından yönetilecek olan  "Finans Eko-Sistemlerinin Sistemi (FESS)" adlı projemiz de destek almaya hak kazanan projeler arasında yer almıştır.