• tto@etu.edu.tr

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı "Görme Engellilerin Braille Ekran Okuma ve Not Alma Cihazı ile Eğitime Erişimlerinin Artırılması" isimli çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 23.07.2020 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrı ile;

  • Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel eğitim ihtiyacı olan görme engelli öğrencilerin ilkokul döneminden itibaren eğitime erişimlerinin artırılması,
  • Kaynaştırma süreçlerine dâhil olan görme engelli öğrencilerin her kademede uyumlarının desteklenmesi,
  • Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan okuma-yazma araçlarının geliştirilmesi,
  • Görme engelli bireylere eğitim veren öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması,

böylece görme engelli öğrencilerin eğitime erişimleri kolaylaştırılarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, aynı zamanda tüm görme engelliler için sosyal ve iş hayatlarında bilgiye daha kolay erişim imkânı sağlaması amaçlanmaktadır.

Bu amaçlara yönelik, yurtdışı menşeili ürünlerin yerli imkânlarla üretilmesinin sağlanması ve geliştirilecek bu ürünlerin hem yurt içi ihtiyacın karşılanması ve hem de yurtdışına satışının sağlanması ile ekonomik ve sosyal fayda elde edilmesi de en önemli amaçlardandır. 

Çağrı ile müşteri kurumun amacına hizmet edecek şekilde; piyasada bulunan yurtdışı menşeili cihazların yerli olarak ve maliyet etkin şekilde üretilmesi konusunda proje desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 11.09.2020 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.