• tto@etu.edu.tr

Ankara’nın en çevreci üniversitesi TOBB ETÜ oldu!

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kurum, kuruluş ve işletmeleri  çevre alanında yaptıkları çalışmalar nedeniyle inceledi ve 2020 yılı için ‘Ankara’nın En Çevrecileri’ni belirleyerek ilan etti.

İl Müdürlüğünde oluşturulan komisyon incelemelerini 6 ayrı kritere göre yaptı. Bu değerlendirme neticesinde TOBB ETÜ ‘Ankara’nın En Çevreci Üniversitesi’ olarak tespit edilerek bir plaketle ödüllendirildi. TOBB ETÜ’nün ‘En Çevreci Üniversite’ olarak belirlendiği 6 kriter şöyle:

1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesinin yapılmış olması ve belgesinin olması,

2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesinin yapılmış olması ve belgesinin bulunması,

3) Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmuş, uyguluyor olması ve ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’nin olması,

4) 2020 yılı içinde çevresel bazda şikayete konu olmaması,

5) 2020 yılı içinde yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik bulunmaması,

6) Çevresel Yatırımlar ve Çevresel Uygulamalar konusunda gönüllü ve işbirliğine açık olması.