• tto@etu.edu.tr

TechTalk Entrepreneur Etkinliği 17 Aralık’ta Düzenlendi

TOBB-ETÜ, TOBB-ETÜ TTO, GARAJ ve Viveka iş birliği ile 17 Aralık’ta Ankara’da global pazara açılmak, sürdürülebilir girişimleri geliştirmek ve bu ekosistemin geleceğini birlikte tasarlamak amacıyla şimdiye kadar olan etkinliklerden farklı bir vizyona sahip bir etkinlik düzenlendi.

Girişimcilik ekosistemindeki trendler ve tespitlerin belirlendiği etkinlikte grup çalışmaları ile çalışmalardaki tartışmalardan ortaya çıkan grup sunumları yapıldı. Ardından her bir grubun çözüm önerileri dinlendi ve söz konusu öneriler üzerinde tartışılarak son değerlendirmelerle etkinlik sonlandı.

Diğer etkinliklerden farklı olarak girişimcilerin çok daha fazla katkı sağladığı, çok daha fazla konuştuğu bir etkinliğe imza atıldı. Etkinlikte, girişimcilerin sorunları kendilerinden dinlendi.

Ankara ekosisteminde önemli bir etki yaratarak ulusal girişimcilik ekosisteminde ses getirecek etkinliğin sonucunda “Ankaralı Girişimcilerin İhtiyaç Analizi” raporu, ekosistemin karar verici mercilerine iletilmek üzere oluşturuldu.