• tto@etu.edu.tr

Tübitak Yeni 1511 Çağrıları Yayınlandı

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanında 4, Enerji Öncelikli alanında 2, Gıda Öncelikli alanında 1, Makine İmalat Öncelikli alanında 3, Otomotiv Öncelikli alanında 3, Sağlık Öncelikli alanında 1, Su Öncelikli alanında 1 çağrı 19 Mart 2018 tarihinde açılmıştır. Çağrılar 4 ile 8 Haziran 2018 tarihleri arasında farklı günlerde kapanacaktır.

Öncelikli
Alan

Çağrı Kodu

Çağrı Başlığı/Adı

BİT

1511-BIT-GNBT-2017-1

Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi

BİT

1511-BIT-BGUV-2017-1

Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri

BİT

1511-BIT-BBIL-2017-1

Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik

BİT

1511-BIT-GOMS-2017-1

Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler

ENERJİ

1511-ENE-GUNS-2017-1

Binalara Entegre veya Sanayi Uygulamalarında Fotovoltaik Sistem Demonstrasyonu

 

ENERJİ

1511-ENE-KOMR-2017-1

Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi

GIDA

1511-GDA-TABA-2017-1

Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi

MAKİNA İMALAT

1511-MAK-AKIS-2017-1

Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi

MAKİNA İMALAT

1511-MAK-IMLT-2017-1

Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi

MAKİNA İMALAT

1511-MAK-ROME-2017-1

Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörler

OTOMOTİV

1511-OTO-AKUT-2017-1

Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi

OTOMOTİV

1511-OTO-MALZ-2017-1

Otomotiv Sektörüne Yönelik Hibrit-Sandviç Kompozit Malzemelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

OTOMOTİV

1511- OTO-GOMS-2017-1

İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

SAĞLIK

1511-SAB-BMLZ-2017-1

Yapay Doku ve Organlar

SU

1511-SUA-ARTM-2017-1

Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

1511-SAB-BMED-2017-1 kodlu Sağlık Öncelikli alanındaki çağrının Nisan ayında açılması planlanmaktadır.

Çağrılara başvurular http://eteydeb.tubitak.gov.tr  TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulamasına girerek yapılabilecektir.

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısave orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLERİ

  • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
  • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. 
  • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
  • Kabul edilen bütçenin ’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
  • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.