• tto@etu.edu.tr

ECSEL Ortak Girişimi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı.

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimleri'nden biri olan Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU), elektronik komponent ve sistemler konularında, önemli uygulama (akıllı ulaşım, akıllı sağlık, enerji, dijital sanayi, dijital yaşam vb.) ve önemli teknoloji (sistem ve komponentler, birlikte çalışabilirlik, güvenlik-güvenilirlik, hesaplma sistemleri, elektronik komponenet ve sistemler b.) alanlarında faaliyet göstermektedir. Pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projelerin desteklendiği ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir.

ECSEL Ortak Girişimi tarafından 21 Şubat 2018 tarihinde açılışı ilan edilen 2018 yılı çağrısının 1. Aşama başvuruları başlamakta olup uluslararası başvuru sürecinde, ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir. Türkiye ulusal paydaşları için çağrıyı toplam 3 Milyon Avro bütçeyle desteklemektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslararası proje önerileri bağımsız uluslararası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirilecektir. Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (Project Outline), koordinatör tarafından 26 Nisan 2018 tarihine kadar “Participant Portal” üzerinden elektronik ortamda yapılmak durumundadır.

Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve ilgili kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecek olup ulusal destek başvuruları şu şekilde gerçekleşecektir:

Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan Üniversite/Araştırma Merkezleri; TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir.  Uluslararası başvurunun yanı sıra ayrıca TÜBİTAK’a 03 Mayıs 2018 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden ECSEL birinci aşama başvurusunun iletilmesi gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları” altında “ECSEL-2018 1. Aşama” olarak yer almaktadır.

Başvurunun ıslak imzalı halinin ise 10 Mayıs 2018 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerekmektedir. "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" maksimum destek miktarı kuralından farklı ve ECSEL-2018 Çağrısına özel olarak, TÜBİTAK tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında bir proje için verilebilecek maksimum bütçe için üst limit bulunmamakla birlikte (PTİ ve kurum hissesi dahil olacak şekilde) , projelere verilecek bütçe miktarı çağrı bütçesi ile sınırlıdır.

Notlar:

ECSEL 2018 TÜBİTAK Ulusal Çağrı Takvimi:

03 Mayıs 2018 : Birinci aşama ARDEB-1001 online başvurusu ve TEYDEB-1509 proje önerisi Ön Kayıt başvurusu yapılarak başvuru belgelerinin ve özgeçmişlerin teslimi için son gün

10 Mayıs 2018 : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının, eksik belgelerin tamamlanarak ARDEB ve TEYDEB’ e teslimi için son gün

Çağrı ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı dokümanlara ulaşmak için lütfen https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018 adresini ziyaret ediniz.