• tto@etu.edu.tr

2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Yayınlandı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarıyla bugüne kadar oluşturulan, Ar-Ge yapılanması, Ar-Ge yapabilme becerisi, bilgi birikimi, üniversite-sanayi işbirliği gibi kazanımların üzerine, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine daha etkin ve verimli katkı sağlaması amacıyla; “TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” geliştirilmiştir. Bu program kapsamında; TEYDEB’ in birden çok programda, farklı mevzuatlar ile sağladığı destekler tek bir mevzuat çerçevesinde çağrı tabanlı olarak sağlanacaktır.

“Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) oluşturulmuştur. TÇP’ de 2018 yılı içerisinde açılmış ve açılması planlanan çağrılara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2018 yılı, mevcut destek programlarından; “Yenilik Destek Programı” na geçiş yılı olup;  süreç tamamlandığında, sadece “Yenilik Destek Programı” kapsamında açılan çağrılarla destekler devam edecektir.

2018 yılına ilişkin TEYDEB Çağrı Planı dokümanına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

2018 TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) 

İrtibat : Dr. Ahmet TÜMAY               
Bilimsel Programlar Başuzmanı