• tto@etu.edu.tr

Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF)


Araştırma çıktılarının etkisinin arttırılması amacıyla disiplinlerarası projelerin desteklenmesinin öneminin farkında olarak 2019 yılı içerisinde TOBB ETÜ TTO tarafından “Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF)” programı tanımlanmıştır. Tüm idari ve mali süreçleri TOBB ETÜ TTO tarafından yürütülen fon, akademisyenlerimizin iş birliği içinde çalışmaları ve Üniversitemizdeki mevcut bilgi birikiminin farklı disiplinler arasında somut bir çıktıya dönüşmesini hedeflemektedir. Üniversite bütçesi üzerinden fonlanan bir başlangıç desteği programı olan fon ile Üniversite içindeki farklı akademik disiplinlerin etkin katılımıyla gerçekleşen akademik içerikli çalışmaların ulusal ve uluslararası fon programlarında rekabetçi proje önerilerine dönüşmesi amaçlanmıştır.

 

 

Dokümanlar & Formlar

 

Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF) Bilgilendirme Dokümanı

Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF) Başvuru Formu

Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF) Bütçe Talep Formu

Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF) Bursiyer Aylık Ödeme Formu

Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF) Süre Uzatma Talep Formu

Disiplinlerarası Araştırma Fonu (DAF) Sonuç Raporu Formu