• tto@etu.edu.tr

Kuruluş Amacı


Teknoloji Transfer Ofisi ( TTO), üniversitemiz akademisyen ve araştırmacıları öncelikli olmak üzere tüm akademi ve sanayi ortaklarına her türlü yönetsel teknik destek vermek amaçlı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan bir servis organizasyonudur. 

TOBB ETÜ TTO, TÜBİTAK’ın Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazanmış ve faaliyetlerini ve çalışmalarını bu kapsamda geliştirerek güçlü bir ekiple yoluna devam etmektedir.

"Proje ve patent geliştirme yeteneklerini ve kapasitelerini artırmak amacıyla, akademisyen ve sanayicilerimize teknoloji transfer hizmetleri sunar."

Neler Yapıyoruz?

 • Akademisyen ve araştırmacılarımızın sanayi ile birlikte üretmelerini (işbirliklerine giderek) sağlayarak proje ve patent geliştirmelerini teşvik ediyoruz.
 • Akademisyen ve araştırmacılarımıza yenilikçi proje destek (yazma, hazırlama, başvuru, fikir geliştirme vd.) destekleri veriyoruz.
 • Akademisyen ve araştırmacılarımıza patent yönetimi (patent başvuru hazırlama, ön değerlendirme, nitelikli araştırma ve karşılaştırma, ticarileştirme) destekleri veriyoruz.
 • Üniversitemizin teknoloji transferi yöntemlerini geliştirerek akademisyen, araştırmacı ve sanayiye "HIZLI, KOLAY VE ETKİN" proje, patent, girişimcilik ve laboratuvar test çözüm hizmetleri sunuyoruz.
 • Sanayiye dönük projeleri destekleyerek, üniversitemizin ve dolayısıyla akademisyenlerimizin daha çok ve nitelikli proje ve patent geliştirmelerini sağlıyoruz.
 • Üniversitemizin araştırma yeteneklerini ve dinamiklerini analiz ederek, teknoloji/rekabetçilik ve üniversite/sanayi işbirliği politikalarını geliştiriyoruz.
 • Üniversitemiz akademisyen ve araştırmacılarına yönelik sanayi ile ortak proje geliştirme imkanları yaratarak, akademisyenler ve sanayici arasında gerekli öğrenme ve işbirlikleri süreçlerini destekliyoruz.

 

"Akademisyen, araştırmacı ve sanayicilerimize, proje hazırlama ve patent başvuru süreçlerinde hızlı, etkin ve nitelikli çözümler sunuyoruz."

ETÜ – TTO Nasıl Destekliyor?

 • Akademisyen ve araştırmacılarımızın inovasyon ve Ar-Ge yeteneklerini artırmak üzere proje ve patent geliştirmelerini sağlar.
 • Üniversitemizin, TOBB desteği ile, teknolojik değişimi esas alan akademik ve uygulamalı sanayi projeleri geliştirerek rekabet üstünlüğüne kavuşmasını sağlar.
 • Bilgi üreten akademisyen ve araştırmacılarımız ile şirketlerin yakınlaşmasını sağlayarak sanayi ortaklıkları içinde yer almalarını destekler.
 • Üniversitemiz akademisyen ve araştırmacılarına, Ar-Ge-İnovasyon faaliyetlerinin koordinasyonu sağlayarak, ilgili ulusal/uluslararası destek programlarına katılma ve faydalanma desteği sunar.
 • İnovasyon için yeni finansman olanaklarının takibi ve akademisyenlerimizin yönlendirilmesi / projelerine destek görevlerini başarır.
 • Firmaların yeni teknoloji ve yeni beceri edinimi için izleme ve tahmin yeteneklerini geliştirmek için gerekli programları oluşturur.
 • Üniversitemizin her türlü teknoloji değerlendirme, strateji ve inovasyon yönetimi faaliyetlerine destek olur.
 • Akademisyen ve araştırmacılarımızın inovasyon yeteneklerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla akademisyenlerimizi sanayi ile işbirliklerine yönlendirecek şekilde patent ve proje destek programları geliştirir.
 • Üniversitemiz içinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine doğrudan katkı yaparak, her türlü akademik ve uygulamalı çalışma için Teknoloji Merkezi desteği ile test, analiz ve koordinasyon hizmetleri sunar.
 • Akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerimiz için Ür-Ge ya da Ar-Ge özelinde, TEPAV ve GARAJ desteği ile, yeni girişimcilik olanaklarını yaratarak üniversitemizin teknoloji transfer yeteneklerini geliştirir.