• tto@etu.edu.tr

Patent Destek Hizmetlerimiz


Akademisyen ve Araştırmacılarımız, destekler ile ilgili her türlü sorularını, birebir, "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Birimi" ile irtibata geçerek ilgili patent vekilimize iletebilirler.

Hakkında

TOBB ETÜ üniversite - sanayi işbirliği kapasite ve yeteneğini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Patent Destek Programı" geliştirilmiştir. Bu program, akademik yıl boyunca Rektörlüğümüz tarafından ilan edilecek takvime göre, "hızlandırılmış patent desteği" programı olup, patent değeri olan her türlü akademik çalışmalarınızın, projelerinizin ve/veya ürünlerinizin patentlenebilmesi için üniversitemiz bünyesinde yürütülmektedir

Patent Destek Programı kapsamında, desteklenmesi öngörülen patentin başvurularının, 4 hafta (1 ay) içerisinde gerekli tüm evrakları hazırlanarak ve maliyetleri üniversitemiz tarafından karşılanarak yapılması öngörülmektedir.

Patent Destek Programı kapsamında desteklenmesi öngörülen patent başvurularınız için, ön araştırma süreçleri dâhil patent başvuru desteği sunularak, patent başvuru süreçlerinize ilişkin ilk başvuru maliyetleri Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.


Programa Nasıl Başvurulur?

"Patent Destek Programı"na düzenlenecek olan "Patent Bilgilendirme Toplantı"larına katılarak başvurabilirsiniz. Bu programa, üniversitemizdeki tüm TOBB – ETÜ öğretim üyesi, ilgili buluşçu ile (lisansüstü tez öğrencisi, doktora öğrencisi olması kaydı ile) birlikte başvurabilir.Başvuran araştırmacılarımızınönereceği patentin, ilgili tez ya da proje çalışmasının tamamı veya bir parçası ile bağıntılı olması beklenir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Başvuran araştırmacımızın önereceği patentin, üniversitemizde yürüttüğü ilgili çalışmanın (uygulamalı proje, akademik çalışma veya tez çalışması) tamamı veya bir parçası ile ilgili olması beklenir.

Önerilen patent başvurusunun uygunluğu ilgili kurulda değerlendirildikten sonra, uygun bulunan patent başvuruları, "Patent Destek Programı" kapsamında desteklenmesine karar verilecektir.

Başvurularda birden fazla araştırmacı (lisansüstü öğrenci veya doktora sonrası araştırmacı) buluşçu olarak yer alabilir.

Araştırmacılarımız, kısaca taleplerini ve her türlü sorularını, gerek düzenlenecek olan toplantılarda gerekse sizleri ziyaretlerimiz esnasında ya da birebir "Patent Birimi" ile irtibata geçerek ilgili birimimize iletebilirler. 

ÖNEMLİ NOT: Gelecekte talep edilmesi halinde, program kapsamında kısmen desteklenen patentlerin gelecek tüm diğer ülke başvuru (PCT başvurusu) ve ticarileştirilmesine ilişkin olarak finansal desteğin üniversitemiz tarafından sürdürülmesi ve patent kapsamının geliştirilmesi hususlarında öğretim üyelerimiz, patent tescili sonrasında, ETÜ – TTO ya ayrı bir başvuruda bulunabilirler. Üniversitemiz, "TOBB - ETÜ Patent Değerlendirme Kurulu" kararı ile ilgili başvuruyu ayrıca değerlendirerek öğretim üyemize verilebilecek ek finansal ve teknik desteğin koşullarını sunacaktır.

Değerlendirme Koşulları Nelerdir?

Başvuruda bulunulan fikir ve/veya araştırmalar arasından "TOBB - ETÜ Patent Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde, patent ticarileşme potansiyeli (LicensingPotential) ve potansiyel lisans değeri (Potential Patent Value) gözetilerek 100 puan üzerinden yapılacak puanlama yapılacaktır. Puanlama sonucunda, en yüksek puan alan 4 araştırmacımızın 4 adet başvurusunun 4 hafta içerisinde TPE'ne patent resmi başvurusunun yapılması hedeflenmektedir.

Programın Avantajları Nelerdir?

Patent Destek Programı'nın avantajları aşağıdaki gibidir:

  • Üniversitemiz desteği ile hızlı ve etkin patent başvurusu yapma olanağı
  • Patent başvurusunun "ücretsiz" olması ve olası maliyetlerinin üniversitemiz tarafında karşılanması
  • Patent başvurusunun tüm teknik ön inceleme, başvuru hazırlık, takip ve yönlendirme hizmetlerinde "ücretsiz" faydalanma
  • Alanında uzman arkadaşlarımızın ve patent vekillerimizin desteğinin sağlanması yolu ile nitelikli patent dosyalarının hazırlanması