• tto@etu.edu.tr

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları


Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi (FSMH), TOBB ETÜ'nün sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve inovatif fikirlerin yasal zeminde korunumunu temin etmek üzere Teknoloji Transfer Ofisi çatısı altında faaliyet göstermektedir. 

Fikirlerin ortaya çıkışını takiben Ön Değerlendirme, Ulusal/Uluslararası Başvuru, Ticarileştirme gibi tescile ve tescil sonrasına dair tüm mali ve idari süreçler  FSMH Birimi tarafından yürütülmektedir. 

 

Araştırmacılar için Patent Başvuru Süreci

Patent Portföyümüz

Patent portföyümüzü indirmek için tıklayınız.

Ekler & Örnek Sözleşmeler

  • Buluş Bildirim Formu
  • Gizlilik Sözleşmesi
  • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi