• tto@etu.edu.tr

Proje Destek Hizmetleri


Akademisyen ve araştırmacılarımız, destekler ile ilgili her türlü sorularını, birebir "Proje Geliştirme ve Yönetimi Destek Birimi" ile irtibata geçerek iletebilirler.

Hakkında

ETÜ – TTO aracılığı ile, akademisyen ve araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve sanayicilere, yenilikçi, kaliteli, etkin ve verimli yönetsel ve teknik danışmanlık hizmetlerini, konusunda uzmanlarımızın desteği ile sağlamaktayız.

Bu doğrultuda, siz değerli araştırmacılarımızın proje yazma yeteneklerinizi geliştirmek ve desteklemek üzere "Profesyonel Proje Destek Programı" geliştirilmiştir. Farklı destek çağrılarına özel ve ilgili diğer programlar kapsamında, ilan edilen kamu ve özel proje desteklerine göre, araştırmacılarımıza “hızlandırılmış proje yazım ve hazırlık” desteği verilecektir. Programların nihai amacı, her türlü akademik ve proje çalışmalarınızı tamamlayacak şekilde ve ilgili proje çağrılarına zamanında ve nitelikli biçimde başvurmanızı sağlayacak biçimde, profesyonel proje yazım, hazırlık, başvuru ve yönetim desteği verilmesidir. Proje Destek Programı, Proje Geliştirme ve Yönetimi Birimi aracılığı ve desteği ile yürütülmektedir.

Proje Destek Programı kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

  • Üniversite Sanayi Danışmanlık Hizmetleri
  • Proje Yazım ve Yönetim Desteği
  • Patent Destekleri
  • Girişimcilik Destekleri

Üniversitemizin ilgili birimlerinin yönlendiriciliği ve desteği ile, her türlü proje, işbirliği, iş fikrini üniversitemizin desteği ile geliştirmek ve destek almak üzere  Proje Geliştirme ve Yönetimi Birimi’ne başvuru yapılabilmektedir.

Programa Nasıl Başvurulur?

Programa başvurmak amacıyla Proje Geliştirme ve Yönetimi Birimi'yle telefon veya elektronik posta yoluyla iletişime geçilmesi yeterlidir.

Programın Avantajları Nelerdir?

  • Üniversitemiz desteği ile hızlı, etkin ve ücretsiz proje hazırlama ve geliştirme olanağı
  • Proje başvurularınızı takibi, yönlendirilmesi ve olası idari maliyetlerinin üniversitemiz tarafından karşılanması
  • Proje başvurusunun tüm teknik ön inceleme, değerlendirme, geliştirme, başvuru hazırlık, takip ve yönetme hizmetlerinden faydalanma
  • TOBB desteği ve TTO’ya bağlı alanında uzman arkadaşlarımızın desteği ile nitelikli proje dosyalarının hazırlanması ve sanayi ile işbirliklerini geliştirme olanaklarının sağlanması

Değerlendirme

PROJE DESTEK programları kapsamında, başvuruda bulunulan proje desteği talepleriniz için "TOBB - ETÜ Proje Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde, başvurulması düşünülen proje etkisi (impact) ve proje başarı değeri (success) gözetilerek 100 puan üzerinden yapılacak puanlama yapılacaktır. Puanlama sonucunda, her çağrıya ilişkin en yüksek puan alan 3 veya daha fazla araştırmacımıza ve projelerine, ETÜ – TTO olarak profesyonel yazım, başvuru ve proje yönetim destekleri verilecektir.


MENTOR DESTEĞİ

Hakkında

MENTOR DESTEĞİ programı kapsamında, üretici ve bilişim firmalarının, Üniversitemizin akademik bilgi birikimi ve laboratuvar imkanları aracılığı ile Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesine, teknoloji geliştirme kapasitelerinin arttırılmasına ve teknolojik inovasyon stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Program alt projelerden oluşmaktadır. Her bir proje, bir odak parametre kriteri çerçevesinde bir araya getirilecek hedef paydaşlara yönelik kurgulanacaktır. Bu odak parametre kriterleri, sektör, firma büyüklüğü, faaliyet gösterilen OSB, Teknopark, KSS vb., ETÜ ile ortak proje geliştirmiş/geliştirmemiş, daha önce ulusal/uluslararası destek mekanizmalarından faydalanma(ma) gibi birbirinden farklı ortak özellikler olabilmektedir.

Programa kabuller, ETÜ akademik ve laboratuvar altyapısı göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Her bir proje kapsamında ilgili STK ve/veya TOBB sektör meclisleri ile ortak çalışılacaktır. Her bir projenin başlama-bitiş tarihi, tanımlı faaliyetleri ve bütçesi oluşturulacaktır. Her bir projede, Üniversitemizin ilgili akademisyenleri "MENTÖR" sıfatı ile yer alacaktır.

Bu program sonucunda, PROJE DESTEK HİZMETLERİ, PATENT DESTEĞİ vd. Üniversitemiz destek programlarından ayrıcalıklı olarak yararlanma olanağı sunulacaktır.