• tto@etu.edu.tr

Laboratuvarlarımız


Makine Mühendisliği

 • Isı Bilimleri Laboratuvarı
 • Mekanik Laboratuvarı 
 • Makine Atölyesi 
 • Malzeme Test Laboratuvarı 
 • Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı
 • Toz Metalurji Laboratuvarı
 • Makine Teorisi - Dinamiği Laboratuvarı
 • Motor  ve Gaz Türbinleri Laboratuvarı 
 • Yanma Sistemleri Laboratuvarı 
 • Kontrol Sistemleri Laboratuvarı 
 • Biomekanik Laboratuvarı
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Laboratuvarı
 • İleri İmalat Laboratuvarı, Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı 
 • Isı Değiştirgeçleri Laboratuvarı
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

 • Güneş Pilleri Laboratuvarı 
 • Seramik ve Nanokompozitler Laboratuvarı
 • Polimer Laboratuvarı, İleri Ayrıştırma ve Piroliz Laboratuvarı
 • Grafen Teknolojileri Laboratuvarı
 • Malzeme Laboratuvarı
 • Nanoüretim ve Nanokarekterizasyon Laboratuvarı
 • Yüksek Enerji Fiziği (YEF) Laboratuvarı
 • Temiz Oda

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Süperiletken Elektroniği /  Mikroelektronik Laboratuvarı
 • Ultrason Laboratuvarı
 • Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
 • Mekatronik Laboratuvarı
 • Gömülü Sistemler Laboratuvarı
 • Kontrol Sistemleri Laboratuvarı
 • İnsansız Hava Araçları Laboratuvarı
 • Optik-Fotonik Laboratuvarları
 • Terahertz ve Milimetre-dalga Araştırmaları Laboratuvarı
 • Serbest Araştırma Laboratuvarı
 • Elektromanyetik Uygulamalar ve Dağınık Sensörler Laboratuvarı
 • Radar Sistemler Laboratuvarı
 • Endüstriyel Hızlandırıcı Laboratuvarı
 • Eğitim Laboratuvarları - I, II, III

Biyomedikal Mühendisliği

 • Doku Mühendisliği Laboratuvarı
 • Nanotıp Laboratuvarı
 • Biyoalgılayıcılar Laboratuvarı
 • Biyoteknoloji Laboratuvarı
 • Tıbbi Görüntüleme ve Enstrümantasyon Laboratuvarı
 • Biyomalzemeler Laboratuvarı
 • Biyonanotasarım Laboratuvarı

Bilgisayar Mühendisliği

 • Mikroişlemciler Laboratuvarı
 • Makina Öğrenme Laboratuvarı
 • Veri Güvenliği Laboratuvarı
 • Yapay Zeka ve Bilgisayarla Görüntüleme Laboratuvarı
 • Mobil Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı
 • Veri Madenciliği Laboratuvarı
 • Web Bilişim Sistemleri Laboratuvarı
 • Bilgisayar Grafikleri Laboratuvarı
 • Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı
 • Robotik Laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği

 • Simülasyon Laboratuvarı
 • Ergonomi ve İş Analizi Laboratuvarı
 • Üretim ve Bilgisayar Destekli İmalat Laboratuvarı
 • Sistem Modelleme ve Optimizasyon Laboratuvarı
 • Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı-1
 • Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı-2

Mimarlık ve Tasarım

 • Video-Animasyon Stüdyosu
 • PC Laboratuvarı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı
 • Bilgisayar Destekli İmalat Laboratuvarı (FabLab)
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Atölyesi