• tto@etu.edu.tr

1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı


Programın amacı nedir?

Ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bu işbirliğinin somut çıktılara dönüşmesini sağlamak üzere kurulacak işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir.

Kimler başvurabilir?

Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

TÜBİTAK tarafından verilebilecek en yüksek destek miktarı her yıl Bilim Kurulu veya yetki verdiği hallerde Başkanlık tarafından belirlenerek duyurulur.

Hangi tarihlerde başvuru yapılabilir?

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır.

Destek Süresi?

Proje süresi en fazla 36 aydır.

Programda desteklenen gider kalemleri nelerdir?

  • Toplantı ve organizasyon giderleri,
  • Seyahat ve konaklama giderleri,
  • Büro kira ve işletim giderleri,
  • Makine ve teçhizat alım giderleri ve sarf malzemesi alım giderleri,
  • Web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar için gerekli donanım, yazılım ve benzeri alım giderleri ile ilgili bilgi yayma giderleri, posta ve nakliye giderleri,
  • Tanıtım giderleri,
  • Hizmet alımı,
  • Personel giderleri desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.