• tto@etu.edu.tr

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı


Programın amacı nedir?

Ülke sanayisine Ar-Ge yeteneği ve kültürü kazandırarak, teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için kuruluşların yenilikçi projelerini desteklemektir.

Kimler başvurabilir?

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ve büyüklüğüne bakılmaksızın, Türkiye’de yer alan tüm sermaye şirketleri başvuruda bulunabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Destek oranı minimum %40, maksimum %60 oranındadır. Projenin başarıyla tamamlanması durumunda proje fikir sahibine 7.500 TL tutarında teşvik ödülü sağlanmaktadır. 

Hangi tarihlerde başvuru yapılabilir?

Başvurular sürekli açıktır. Yılın her gününde başvuru yapılabilir.

Destek Süresi?

Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Programda desteklenen gider kalemleri nelerdir?

  • Personel giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Türkiye’deki üniversiteler, özel sektör Ar-Ge kuruluşları, Tübitak’a bağlı Ar-Ge birimlerine yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
  • Yeminli Mali Müşavirlik giderleri desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.