• tto@etu.edu.tr

1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı


Programın amacı nedir?

Üniversite, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da hizmete dönüştürülerek sanayiye aktarılmasıyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kimler başvurabilir?

Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ veya büyük ölçekli kuruluşlar ile anlaşma sağlayan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedir.

Destek miktarı ne kadardır?

Bütçe üst sınırı 1.000.000 TL tutarındadır. KOBİ’lere proje bütçesinin %75’i, büyük işletmelere %60’ı hibe olarak karşılanmaktadır.

Hangi tarihlerde başvuru yapılabilir?

Yılın her günü başvuru yapılabilmektedir.

Destek Süresi?

Destekleme süresi en fazla 24 aydır.

Programda desteklenen gider kalemleri nelerdir?

  • Personel giderleri,
  • Bursiyer giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Hizmet alım giderleri desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.