• tto@etu.edu.tr

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı


Programın amacı nedir?

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ağırlık vermesini sağlamak,  amacıyla hazırlanan geri ödemesiz destek programıdır.

Kimler başvurabilir?

KOBİ şartlarını taşıyan, hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın Türkiye’de yer alan tüm KOBİ’ler başvurabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

Proje bütçesi üst sınırı: 500.000 TL. (Geri ödemesiz (hibe) olarak sağlanmaktadır.)

Destek oranı % 75, yani projenin 375.000TL’si desteklenmektedir.  Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilmektedir.

Hangi tarihlerde başvuru yapılabilir?

Başvurular sürekli açıktır. Yılın her gününde başvuru yapılabilir.

Destek Süresi?

Destekleme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Programda desteklenen gider kalemleri nelerdir?

  • Personel giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Türkiye’deki üniversiteler, özel sektör Ar-Ge kuruluşları, Tübitak’a bağlı Ar-Ge birimlerine yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.