• tto@etu.edu.tr

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı


Programın amacı nedir?

Ulusal öncelikli alanlarda Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir.

Kimler başvurabilir?

Firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe proje bütçesinde sınır yoktur.

Destek süresi ne kadardır?

Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe destekleme süresinde sınır yoktur.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.