• tto@etu.edu.tr

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı


Programın amacı nedir?

Ulusal ve uluslar arası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve Türkiye’deki patent sayısının artırılmasını sağlamaktır.

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’de yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları başvurabilir. Gerçek kişiler bir takvim yılı içinde en fazla 5 başvuru için, tüzel kişiler ise 20 başvuru için destekten faydalanabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

Hibe destek ve ödül tutarları Bilim Kurulu’nca belirlenir ve TÜBİTAK İnternet adresinde “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu” olarak yayımlanır.

Hangi tarihlerde başvuru yapılabilir?

Ulusal Patent Araştırma Raporu Desteği, Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği ve Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteğine 01.01.2014 tarihinden sonra başvuru yapılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.