• tto@etu.edu.tr

Üniversite Sanayi İşbirliği


ETU TEKNOMER

Bu program, Teknoloji Merkezi bünyesinde bir araya getirilen, farklı mühendislik bölümlerine ait toplam 74 adet laboratuvarın araştırmacılar ve sanayicilerin de hizmetine sunulmasını amaçlamaktadır. Bu program kapsamında, başvuruda bulunan sanayici ya da kampüs dışı araştırmacılar, önerdikleri araştırmaları arasından test ve laboratuvar hizmetlerinden faydalanacaklardır. Bu program kapsamında, sanayici ve/veya araştırmacılar özellikle TOBB ETÜ akademisyenleri ile ortak bir proje geliştirme kapsamında Teknoloji Merkezimiz tarafından sunulan hizmetlerden belirli olan test ve laboratuvar hizmetlerine ilişkin maliyetler Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Ortak proje yürütücüleri, ayrıca "Proje Destek" ve "Patent" desteklerinden de ücretsiz faydalanabileceklerdir. Üniversitemiz – sanayi arasında ortak yürütülen çalışmalar kapsamında yürütülen test ve laboratuvar taleplerinizi, Laboratuvar Hizmetleri Birimi değerlendirerek, tarafınıza test ve laboratuvar hizmetlerine ilişkin maliyet sunacaktır. (Sertifikasyon bedeli desteklere dâhil değildir.)


ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Üniversite sanayi işbirliği programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi ve katma değer yaratılması, uluslararası tanınırlığın artırılması amaçlanmıştır. 

Bu program kapsamında özellikle girişimcilik ile ilgili bilincin artırılması ve girişimlerin daha başarılı sonuçlanması için konu ile ilgili olarak başvuranların proje destekler ve eğitimlerden faydalanması amaçlanmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğini kuluçka tabanlı girişimcilik ile artırmayı hedefleyen ETÜ, girişimciliği Üniversitemizin içerisine yerleştirmeyi planlamaktadır. 

Girişimciliğin kısa vadede daha hızlı yaygınlaştırılması için, proje yönetimi ve girişimcilik ile ilgili etkinliklerin sayısı artırılarak çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu sayede daha çok girişim fikrinin üretilmesi sağlanacak ve kişiler girişimciliğe karşı cesaretlendirilecektir. 

Ayrıca, Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında desteklenen projeler ve Uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının ticarileştirilmesi hedeflenmektedir.