Proje Yönetimi Birimi

Proje Yönetimi Birimi kapsamında akademisyenler için proje süreç işleyişi

 1. Teknoloji Transfer Ofisi

  • Ulusal ve uluslararası çağrılar takip edilir, yayımlanır ve duyurulur.
  • Çağrıda yer alan proje konuları ile çalışma alanları benzerlik gösteren akademisyenler/akademik birimler eşleştirilir.
 2. Akademisyen

  Akademisyenler, proje başvurusu hazırlamak için destek talebini TTO’ya iletir.

 3. Teknoloji Transfer Ofisi + Akademisyen

  • İlgili çağrı kapsamında; proje öneri formunun ve bütçe tablosunun oluşturulması, gerekli belgelerin toplanması, başvuru sistemine bilgi girişinin yapılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda akademisyenlere destek verilerek başvuru dosyası hazırlanır.
  • Talep edilmesi halinde daha önce proje desteği almış ya da proje değerlendirme deneyimine sahip olan akademisyenler aracılığıyla tecrübe paylaşımı yapılır.
 4. Teknoloji Transfer Ofisi

  • Proje önerisi kabul edilen akademisyenlere proje başlangıcından bitişine kadar idari ve mali süreçlerde destek verilir, gelişme raporları için gerekli bilgiler sağlanır.
  • Proje kapsamında yapılacak tüm harcama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilir, harcama kayıtları tutulur, harcamaların ve ödemelerin sözleşmeye/mevzuata uygunluğu kontrol edilir.
  • Projeye ilişkin tüm belgeler elektronik olarak dosyalanır ve saklanır, proje verileri oluşturulur ve raporlamaya hazır hale getirilir.
 5. Teknoloji Transfer Ofisi + Akademisyen

  • Sonuç raporu için gerekli bilgiler sağlanır, destekleyen kurum/kuruluşun usul ve esaslarına uygun bir şekilde proje kapatılır.
  • Halihazırda desteklenen ya da tamamlanan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, içeriğine uygun olan farklı destek programlarına yönlendirilir.
  • Devam eden ya da tamamlanan projelere ait çıktıların üniversite-sanayi iş birliği, patent ve şirketleşme süreçlerine kaynaklık etmesi için diğer birimlerle ortak çalışmalar yürütülür.