Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında akademisyenler için proje süreç işleyişi

 1. Akademisyen

  Sanayiden gelen talepler hakkında TTO’yu bilgilendirir.

 2. Teknoloji Transfer Ofisi

  Firma ile Gizlilik Sözleşmesi yoksa Gizlilik Sözleşmesi imzalanır.

 3. Akademisyen + Teknoloji Transfer Ofisi + Firma

  • Projelendirme ve sözleşme süreçleri yürütülür.
  • Akademisyen ve firma işbirliğinin teknik boyutunu hazırlar.
  • Akademisyen TTO Proje/Danışmanlık Bilgi Formunu hazırlar.
  • TTO sözleşmenin idari, mali ve hukuki süreçlerini hazırlar.
 4. Teknoloji Transfer Ofisi

  • Teklif hazırlanır ve Dış Faaliyet Formu TTO İcra Kurulu'na sunulur.
  • İcra Kurulu onayı sonrası firmaya iletilir.
  • Firma onayı sonrası sözleşme imzalanır.
 5. İcra Kurulu

  Sözleşme ve Dış Faaliyet Formuna göre değerlendirme yapılır ve Proje/Danışmanlık ve 5746 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

 6. Üniversite Yönetim Kurulu

  5746 Sayılı kanun kapsamında Ar-Ge indirimi uygulanıp uygulanmayacağını karara bağlar.

 7. Akademisyen + Firma

  Proje/Danışmanlık faaliyetleri yürütülür ve sözleşmede yer alan teknik veriler sağlanır.

 8. Teknoloji Transfer Ofisi + Firma

  • Proje/Danışmanlık çıktıları ile ödeme takvimine göre fatura ve ödeme işlemleri yürütülür.
  • Tüm idari ve mali evraklar dosyalanır ve sözleşme sonunda faaliyetler kapatılır.