Birimler

Proje Yönetim Birimi:

TÜBİTAK vb. ulusal kurumlar tarafından desteklenen projelerinin yönetim faaliyetlerini yürütmektedir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje Geliştirme Birimi: 

Ulusal ve uluslararası fonlara sanayi işbirlikli projeler öncelikli olmak üzere başvuruların hazırlanmasında destek olmaktadır. Aynı zamanda araştırmacılar ile dış paydaşlar (Sanayi, Kamu, STK vb.) arasında işbirliklerinin geliştirilmesi için destek vermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi:

Üniversitemizin fikri ve sınai mülkiyet havuzunun yönetiminden sorumludur. Bu kapsamda buluş bildirimlerinin toplanması, başvuru ve tescil süreçleri ile lisanslama süreçlerine destek verilmektedir.

Girişimcilik Birimi:

Üniversitemiz bünyesinde girişimcilik faaliyetlerini koordine etmektedir. TOBB ETÜ GARAJ bünyesinde yer alan ön-kuluçka ve kuluçka ofisleri ile toplantı odaları girişimciler için fiziksel çalışma ortamı yaratılmaktadır. TOBB ETÜ GARAJ 'da yer alan girişimciler ofis altyapısının yanısıra ağlara erişim, finansal kaynaklara erişim vb. eğitim ve mentörlük desteklerinden faydalanmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri Birimi:

TOBB ETÜ bünyesinde yer alan prototip üretim ve test altyapısının sanayi kuruluşları ve girişimciler tarafından kullanım taleplerini cihaz programına göre koordine etmektedir.